Код курса BūvZP024

Кредитные пункты 3

Общее количество часов81

Количество часов самостоятельной работы студента81

Дата утвеждения курса23.03.2021

Разработчик курса

author

Vita Celmiņa

Предварительные знания

BūvZ3135,

Учебная литературa

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007, 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2. daļa. -Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.-Jelgava, 2005.

Дополнительная литература

1. „Horizontālā uzmērīšana”. metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem un mācību praksei. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU, 2012., Jelgava

2. Nivelēšana. – Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995