Kurs-Code BūvZP024

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Bestätigt am (Datum)23.03.2021

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Vita Celmiņa

Vorkenntnisse

BūvZ3135,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Helfriča B., Bīmane I., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra, 2007, 262 lpp.
2. Helfriča B.Mērniecība: mācību līdzeklis. 1. un 2. daļa. -Jelgava, 2004.
3. Helfriča B.Mērniecība III: mācību līdzeklis.-Jelgava, 2005.

Weiterfuhrende Literatur

1. „Horizontālā uzmērīšana”. metodiskie norādījumi laboratorijas darbiem un mācību praksei. I. Bīmane, M. Kronbergs. LLU, 2012., Jelgava

2. Nivelēšana. – Metodiskie norādījumi., Jelgava, 1995