Code du cours BūvZP007

Crédits 3

La quantité totale d'heures en classe81

La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant81

Auteur du cours

author

Miks Brinkmanis-Brimanis

Manuels

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. R.: Zvaigzne, 1993.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. Mācību līdzeklis. R.: Zvaigzne, 1993.
3. Horizontālā uzmērīšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988
4. Nivelēšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Ouvrages supplémentaires

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1987.

2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.