Kurs-Code BūvZP007

Kreditpunkte 3

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)81

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)81

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Miks Brinkmanis-Brimanis

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Freijs V., Jakubovskis O., Kronbergs M., Zuments U. Ģeodēzija. R.: Zvaigzne, 1993.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija. Mācību līdzeklis. R.: Zvaigzne, 1993.
3. Horizontālā uzmērīšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1988
4. Nivelēšana. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1995.

Weiterfuhrende Literatur

1. Ģeodēzisko datu sagatavošana celtniecības projekta pārnešanai dabā un būves nospraušanas metodes izvēle. - Metodiskie norādījumi. Jelgava, 1987.

2. Zemes virsmas nivelēšana pa kvadrātiem un zemes darbu projektēšana. Metodiskie norādījumi, Jelgava, 1987.