Kursa kods VidZ3034

Kredītpunkti 2

Vides inženierija

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareVides inženierzinātne

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Mg. sc. ing.

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdensaimniecība" vispārizglītojošā kursa daļā.