Код курса MatZ2039

Кредитные пункты 4

Общее количество часов160

Kоличество часов лекций16

æоличество лабораторных работ48

Количество часов самостоятельной работы студента96

Дата утвеждения курса13.12.2016

Разработчик курса

author

Ligita Ozolniece

Предварительные знания

InfT1036,

MākZ1003,

MākZ1004,

MākZ2016,

MatZ1006,

Учебная литературa

1. Karlsone A. Rakstainās jostas: kopīgais kultūrslānis. Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015. 128 lpp. 2. Ozolniece L. Paklāju un gobelēnu tehnikas. Rīga: RaKa, 2009. 104 lpp. 3. Šterna M. Aušana. Rīga: Praktiskā Grāmata, 2004. 246 lpp. 4. Vaivare B., Urdziņa M. u. c. Mājturība. Tekstils. Kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. lpp. 5. Soroka J. Tapestry Weaving: Design and Technique. Ramsbury, United Kingdom, 2012. 192 p.

Дополнительная литература

1. Nadziņa V. Jostas un prievītes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 32 lpp. 2. Kulakova M. Prievīšu un jostu aušana. Lielvārde: Apgāds Lielvārds, 1994. 71 lpp. 3. Strutt L. Modern Weaving. London, United Kingdom, 2016. 128 p.

Периодика и другие источники информации

1. Praktiskie Rokdarbi: radošas idejas skaistām lietām. Rīga: Lauku Avīze. ISSN 2255-9027 2. DEKO: dārzs, būvniecība, dizains, interjers. Rīga: Žurnāls Santa. ISSN 1407-7027. 3. LNB Digitālā bibliotēka. www.lndb.lv 4. Дворкина И. Гобелен за десять вечеров. [Skatīts 08.10.2018.] Pieejams: https://vk.com/album-13509527_99505209