Kurs-Code Ekon3084

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)08.11.2011

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Zane Vītoliņa

author

Baiba Kizika

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Nešpors V. Mikroekonomikas teorijas pamati. Rīga: RTU, 2010, 254 lpp.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Rīga: Latvijas Komercbanku asociācija, Konsultāciju un mācību centrs, 2009. 225 lpp.
3. Šenfelde M. Makroekonomika. 3. izd. Rīga: RTU, 2009, 242 lpp.
4. Gods U. Mikroekonomika. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008, 432 lpp.

Weiterfuhrende Literatur

1. Plotkāns A. Cita ekonomika. Rīga: SIA Dienas Grāmata, 2010, 192 lpp.
2. Oļevskis G. Uzņēmējs un tirgus. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2007, 219 lpp.
3. Mankiw N.G., Taylor M.P. Economics. Andover [etc.]: Cengage Learning/South-Western, 2010, 916 p.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Latvija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga: LR Ekonomikas ministrija. ISSN 1407-4095.
3. LD: Lietišķā Diena, Rīga: Laikraksts Diena. ISSN 1691-3493.