Atpakaļ

G0416 Cilvēkresursu vadība Profesionālā maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Konsultēšana un pētniecība (prakse) 05.02.2024. - 14.04.2024.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
19.04.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
09.30-10.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
19.04.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
10.30-11.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
19.04.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
11.30-12.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
01.02.2024
18.04.2024
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
19.04.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
12.30-13.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
01.02.2024
18.04.2024
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP119 Konsultēšana un pētniecība B Prakt.darbi
19.04.2024
Prakses aizstāvēšana
Vronska Nataļja, Soika Inita
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
01.02.2024
18.04.2024
lekc./pr.d. Nodarbības notiks attālināti
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
02.02.2024
lekc./pr.d.
Vronska Nataļja
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5

PedaP119 Konsultēšana un pētniecība B Prakt.darbi
19.04.2024
Prakses aizstāvēšana
Vronska Nataļja, Soika Inita
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 PedaP119 Konsultēšana un pētniecība B Prakt.darbi
19.04.2024
Prakses aizstāvēšana
Vronska Nataļja, Soika Inita
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 PedaP119 Konsultēšana un pētniecība B Prakt.darbi
19.04.2024
Prakses aizstāvēšana
Vronska Nataļja, Soika Inita
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
Peda5035 Pētnieciskā darba metodoloģija III A Lekcija
03.02.2024
20.04.2024
lekc./pr.d.
Pāvulēns Jānis
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5
16.30-17.15 PedaP119 Konsultēšana un pētniecība B Prakt.darbi
19.04.2024
Prakses aizstāvēšana
Vronska Nataļja, Soika Inita
340. aud. (3. stāvs), IITF, J. Čakstes bulvāris 5