Atpakaļ

G0507 Mežinženieris Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Eksāmens
11.10.2022
Alksne Sigita
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.10.2022
Alksne Sigita
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2022-16.10.2022
Kalēja Santa
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
21.09.2022
Kokapstrādes katedra, 1. stāva laboratorija
Dekšnis Andris
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Eksāmens
14.10.2022
Zimelis Agris
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
09.30-10.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
04.10.2022
Alksne Sigita
22. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2022-16.10.2022
Kalēja Santa
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
21.09.2022
Kokapstrādes katedra, 1. stāva laboratorija
Dekšnis Andris
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
35. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
10.30-11.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2022-16.10.2022
Kalēja Santa
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
21.09.2022
Kokapstrādes katedra, 1. stāva laboratorija
Dekšnis Andris
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
11.30-12.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
26.09.2022-16.10.2022
Kalēja Santa
45. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
21.09.2022
Kokapstrādes katedra, 1. stāva laboratorija
Dekšnis Andris
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
12.30-13.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Lekcija
03.10.2022-16.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
13.30-14.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
04.10.2022
11.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
28.09.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
12.10.2022
Zimelis Agris
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
05.10.2022
Zimelis Agris
28. aud. (2. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
14.30-15.15 MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
28.09.2022
12.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
15.30-16.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
03.10.2022
10.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
28.09.2022
12.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
05.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
16.30-17.15 MežZ4077 Koktirdzniecība Bp Prakt.darbi
03.10.2022
10.10.2022
Alksne Sigita
42. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Lekcija
20.09.2022
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
28.09.2022
12.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
05.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Prakt.darbi
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
17.30-18.15 MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Lekcija
12.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11

MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
28.09.2022
05.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
MežZ4082 Komercdarbība meža apsaimniekošanā Bp Eksāmens
13.10.2022
Vanaga Lita
32. aud. (3. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11
18.30-19.15 MežZ4065 Biomasas izmantošana enerģētikā Bp Prakt.darbi
28.09.2022
05.10.2022
Zimelis Agris
46. aud. (4. stāvs), MF, Akadēmijas iela 11