Atpakaļ

G0335 Būvniecība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
03.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
27.09.2022
11.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
04.10.2022
Atslēga Svetlana
221. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022
Gavare Zanda
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
09.30-10.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
26.09.2022
03.10.2022
10.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022
Gavare Zanda
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Ieviņa Daina
302. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
08.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
10.30-11.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
26.09.2022
03.10.2022
10.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
08.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
11.30-12.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
26.09.2022
10.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
03.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
12.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
28.09.2022
05.10.2022
Atslēga Svetlana
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
08.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
12.30-13.15 BūvZ2048 Būvju teorijas pamati Bt Lekcija
26.09.2022
10.10.2022
Rasa Jānis
703. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
03.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.09.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3091 Arhitektūra Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
13.30-14.15 Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
05.10.2022
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.09.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
13.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
07.10.2022
Liepiņš Sandris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Arhi3091 Arhitektūra Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
14.30-15.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
10.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
05.10.2022
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.09.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
29.09.2022
06.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3091 Arhitektūra Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
15.30-16.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
10.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
05.10.2022
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
28.09.2022
Ieviņa Daina
311. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
13.10.2022
Atslēga Svetlana
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
06.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3091 Arhitektūra Bv Lekcija
30.09.2022
14.10.2022
Stankevičs Andris
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
16.30-17.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
10.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
27.09.2022
04.10.2022
11.10.2022
Gavare Zanda
126. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Arhi3096 Arhitektūra I Bv Lekcija
05.10.2022
Stankevičs Andris
801. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ2041 Būvfizika Bp Lekcija
29.09.2022
Liepiņš Sandris
802. aud. (8. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
13.10.2022
Atslēga Svetlana
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
06.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
30.09.2022
07.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Eksāmens
14.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
17.30-18.15 HidZ2005 Hidraulika Bt Lekcija
10.10.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
27.09.2022
11.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
04.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
13.10.2022
Atslēga Svetlana
233. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Fizi2005 Fizika II Bt Lekcija
06.10.2022
Gavare Zanda
317. aud. (3. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
30.09.2022
07.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Eksāmens
14.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
18.30-19.15 Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
27.09.2022
11.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2

Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
04.10.2022
Atslēga Svetlana
220. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2
Mate2031 Matemātika III Bt Lekcija
28.09.2022
05.10.2022
12.10.2022
Atslēga Svetlana
217. aud. (2. stāvs), Pils, Lielā iela 2