Atpakaļ

G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra
Pilna laika
2-sem. 4-sem.
Visas apakšprog. GEO-Ģeodēzija HUS-Hidrotehnika un ūdenssaimniecība VIZ-Vides inženierzinātne ZP-Zemes pārvaldība
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
01.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
08.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
29.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
13.05.2022
20.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
19.03.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
14.05.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
09.30-10.15 Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
01.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
08.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
29.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
13.05.2022
20.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
19.03.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
14.05.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
10.30-11.15 Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
01.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
08.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
29.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
13.05.2022
20.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
19.03.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
14.05.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
11.30-12.15 Citi5009 Pētniecisko darbu sagatavošana A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
01.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
08.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
29.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
13.05.2022
20.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Lekcija
19.03.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
12.02.2022
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
14.05.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
12.30-13.15 JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
12.02.2022
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
14.05.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
13.30-14.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
01.04.2022
08.04.2022
29.04.2022
20.05.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
05.02.2022
26.02.2022
26.03.2022
09.04.2022
30.04.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
12.02.2022
19.02.2022
05.03.2022
12.03.2022
02.04.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
14.30-15.15 BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
01.04.2022
08.04.2022
29.04.2022
20.05.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
05.02.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
12.02.2022
19.02.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
15.30-16.15 VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
21.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
04.04.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
11.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
25.04.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
09.05.2022
16.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6033 Pētījumu metodoloģija un datu apstrāde A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Ozola Lilita
701. aud. (7. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
01.04.2022
08.04.2022
29.04.2022
20.05.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
22.04.2022
06.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
05.02.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
12.02.2022
19.02.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

JurZ5013 Nekustamā īpašuma nodoklis B Lekcija
ZP a.prg.
23.04.2022
07.05.2022
VBF 907. kabinets
Puķīte Vivita
16.30-17.15 VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
21.03.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
04.04.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
11.04.2022
Sudārs Ritvars
402. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
25.04.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

VidZ5019 Atkritumu saimniecība A Konsultācija
09.05.2022
16.05.2022
Sudārs Ritvars
403. aud. (4. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
01.04.2022
08.04.2022
29.04.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
BūvZ6045 Ģeodēziskā atbalsta sistēma I A Lekcija
05.02.2022
Ratkevičs Aivars
901. aud. (9. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5024 Hidroenerģētika I A Lekcija
12.02.2022
19.02.2022
Pundurs Einārs
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19
17.30-18.15 HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
04.02.2022-25.03.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19

HidZ5008 Ūdenssaimniecība A Lekcija
29.04.2022
Ieviņa Daina
301. aud. (3. stāvs), VBF, Akadēmijas iela 19