?  Atpakaļ uz 2024.pavasara Lekciju saraksts
Šis ir visu augstskolas studiju programmu lekciju saraksts. Katram studentam LUIS reģistrējoties uz kursiem, veidosies individuālais lekciju saraksts.
LBTU 2024.rudens Lekciju saraksts Pilna laika
Doktorantūras skola
  G0109 Agrārā un reģionālā ekonomika Doktora 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0208 Lauksaimniecība Doktora 1-sem.
  G0320 Ainavu arhitektūra Doktora 1-sem.
  G0321 Būvzinātne Doktora 1-sem.
  G0334 Vides inženierija Doktora 1-sem.
  G0407 Lauksaimniecības inženierzinātne Doktora 1-sem.
  G0515 Mežzinātne Doktora 1-sem.
  G0516 Koksnes materiāli un tehnoloģija Doktora 1-sem.
  G0607 Pārtikas zinātne Doktora 1-sem. 3-sem.
  G0705 Veterinārmedicīna Doktora 1-sem. 3-sem.
  G0906 Informācijas tehnoloģijas Doktora 1-sem.
Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte
  G0105 Ekonomika Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0115 Uzņēmējdarbības vadība [1,5 gadi] Profesionālā maģistra 1-sem.
  G0116 Uzņēmējdarbības vadība [2 gadi] Profesionālā maģistra 1-sem.
  G0805 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Maģistra 1-sem. 3-sem.
  G0809 Projektu vadība [ar prof.izgl.] Profesionālā maģistra 1-sem.
  G0812 Projektu vadība [ar ak. izgl.] Profesionālā maģistra 1-sem.
  G0816 Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
Inženierzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultāte
  G0402 Lauksaimniecības inženierzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0405 Lauksaimniecības inženierzinātne Maģistra 1-sem.
  G0412 Lietišķā enerģētika Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0413 Mašīnu projektēšana un ražošana Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0419 Dizains un amatniecība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0420 Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas Bakalaura 1-sem.
  G0903 Datorvadība un datorzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0905 Informācijas tehnoloģijas Maģistra 1-sem.
  G0907 Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultāte
  G0215 Lauksaimniecība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0604 Pārtikas produktu tehnoloģija Pirmā cikla profesionālā 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0608 Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0614 Pārtikas kvalitāte un inovācijas Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
Meža un vides zinātņu fakultāte
  G0327 Zemes ierīcība un mērniecība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0329 Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes Maģistra 1-sem.
  G0330 Vide un ūdenssaimniecība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0331 Ainavu arhitektūra un plānošana Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0335 Būvniecība Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0336 Ģeoinformātika un tālizpēte Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0337 Ģeoinformātika un tālizpēte Maģistra 1-sem.
  G0506 Mežzinātne Bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0507 Mežinženieris Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem.
  G0508 Kokapstrāde Profesionālā bakalaura 1-sem. 3-sem. 5-sem.
  G0519 Mežzinātne Maģistra 1-sem.
Veterinārmedicīnas fakultāte
  G0703 Veterinārmedicīna Otrā cikla profesionālā 1-sem. 3-sem. 5-sem. 7-sem. 9-sem. 11-sem.