Atpakaļ

G0112 Komercdarbība un uzņēmuma vadība Profesionālās augstākās izglītības bakalaura
Nepilna laika
2-sem. 4-sem. 6-sem. 8-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
11.05.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
09.30-10.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
11.05.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
10.30-11.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
11.05.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
11.30-12.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
11.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
12.30-13.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
11.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
13.30-14.15 JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Lekcija
11.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
14.30-15.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.04.2019
BISK
Kirila Kitija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
17.05.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
15.30-16.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.04.2019
BISK
Kirila Kitija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
17.05.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
27.04.2019
BISK
Kirila Kitija
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
16.30-17.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.04.2019
BISK
Kirila Kitija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
17.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
17.30-18.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.04.2019
BISK
Kirila Kitija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
17.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
18.30-19.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Lekcija
26.04.2019
BISK
Kirila Kitija
307. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18

JurZ3014 Patērētāju tiesību aizsardzība Bb Seminārs
17.05.2019
BISK
Griņēviča Linda
214. aud. (2. stāvs), ESAF, Svētes iela 18
19.30-20.15 VadZ2015 Stresa vadība Bb Seminārs
10.05.2019
BISK
Kirila Kitija
305. aud. (3. stāvs), ESAF, Svētes iela 18