Atpakaļ

G0906 Informācijas tehnoloģijas Doktora
Pilna laika
1-sem.
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
08.30-09.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Lekcija
04.10.2017-17.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0319(PLK)
G0408(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
09.30-10.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Lekcija
04.10.2017-17.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0208(PLK)
G0321(PLK)
G0607(PLK)
G0319(PLK)
G0408(PLK)
G0515(PLK)
G0320(PLK)
G0322(PLK)
G0705(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
10.30-11.15 CitiD001 Zinātnisko rakstu sagatavošana Bz Prakt.darbi
04.10.2017-17.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0516(PLK)
G0321(PLK)
G0208(PLK)
G0607(PLK)
G0515(PLK)
G0408(PLK)
G0319(PLK)
G0705(PLK)
G0322(PLK)
G0320(PLK)

Gaile Zinta
123. aud. (1. stāvs), Pils, Lielā iela 2
12.30-13.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
13.30-14.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
14.30-15.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5
15.30-16.15 ValoD001 Svešvalodas speckurss - angļu valoda Bo Prakt.darbi
07.10.2017-20.01.2018
G0109(PLK)
G0407(PLK)
G0208(PLK)
G0408(PLK)

Grasmane Daina
337. aud. (3. stāvs), TF, J. Čakstes bulvāris 5