Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 19/12/2017 14:05:34 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=24-->20 SEMIN_PRAKTD=24-->20
2 20/12/2019 14:22:53 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=20-->40 KURSAD=-->20
3 01/03/2006 12:45:43 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=20-->
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->20
7 12/11/2004 11:43:55 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Latin language
8 17/12/2007 12:07:02 Rasma Veinberga 63025170 U SEMIN_PRAKTD=-->16
9 21/01/2013 10:40:29 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_NOZARE=FM5530-->FM5532 APSTIPRINATS=-->160420110000
10 21/01/2013 10:46:35 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Latīņu valoda I-->Latīņu valoda I [Vet., p(m):1.sem.]
11 21/01/2013 10:50:53 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., p(m):1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet., p(m): 1.sem.]
12 13/03/2017 13:05:46 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=16-->24 SEMIN_PRAKTD=16-->24
13 15/11/2005 15:25:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Latin language-->Latin language I
14 24/04/2006 16:09:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Latin language I-->Latin Language I
15 27/11/2013 09:11:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., p(m): 1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet., 2.līm.: 1.sem.]
16 25/04/2014 15:12:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., 2.līm.: 1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet. p(m): 1.sem.]
17 23/07/2014 14:04:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG070010000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts