Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 12/11/2004 11:43:55 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Latin language
2 15/11/2005 15:25:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Latin language-->Latin language I
3 01/03/2006 12:45:43 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
4 23/03/2006 13:12:38 LAIS owner U KATALOGS=--->+
5 24/04/2006 16:09:10 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Latin language I-->Latin Language I
6 17/12/2007 12:07:02 Rasma Veinberga 63025170 U SEMIN_PRAKTD=-->16
7 21/01/2013 10:40:29 Rasma Veinberga 63025170 U TIPS_NOZARE=FM5530-->FM5532 APSTIPRINATS=-->160420110000
8 21/01/2013 10:46:35 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Latīņu valoda I-->Latīņu valoda I [Vet., p(m):1.sem.]
9 21/01/2013 10:50:53 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., p(m):1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet., p(m): 1.sem.]
10 27/11/2013 09:11:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., p(m): 1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet., 2.līm.: 1.sem.]
11 25/04/2014 15:12:01 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Latīņu valoda I [Vet., 2.līm.: 1.sem.]-->Latīņu valoda I [Vet. p(m): 1.sem.]
12 23/07/2014 14:04:35 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG070010000
13 13/03/2017 13:05:46 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=16-->24 SEMIN_PRAKTD=16-->24
14 19/12/2017 14:05:34 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=24-->20 SEMIN_PRAKTD=24-->20
15 20/12/2019 14:22:53 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=20-->40 KURSAD=-->20
16 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=20-->
17 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->20

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts