Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 19/01/2021 11:36:03 Irina Prazdnicāne 63005613 U KATALOGS=+-->-
2 11/08/2010 15:19:46 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 14/09/2011 09:53:31 Egita Bumbule, 63020248 U KATALOGS=c-->+
4 16/04/2012 14:45:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbības ekonomika [kursa darbs (Ekon KUV)]-->Uzņēmējdarbības ekonomika [ Komercd., p(b): kursa d.] APSTIPRINATS=210420100000-->221120110000
5 30/07/2010 14:53:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Economics of Entrepreneurship
6 16/04/2012 14:55:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Economics of Entrepreneurship-->Business Economics
7 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=1-->1.5
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->40
9 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=40-->
10 28/07/2014 13:45:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110020000
11 04/12/2019 14:22:13 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=16-->40 TIPS_NOZARE=FM0050-->FM0043 KURSAD=16-->40 APSTIPRINATS=221120110000-->191120190000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts