Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 30/07/2010 14:53:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Economics of Entrepreneurship
2 11/08/2010 15:19:46 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 14/09/2011 09:53:31 Egita Bumbule, 63020248 U KATALOGS=c-->+
4 16/04/2012 14:45:40 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Uzņēmējdarbības ekonomika [kursa darbs (Ekon KUV)]-->Uzņēmējdarbības ekonomika [ Komercd., p(b): kursa d.] APSTIPRINATS=210420100000-->221120110000
5 16/04/2012 14:55:22 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Economics of Entrepreneurship-->Business Economics
6 28/07/2014 13:45:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110020000
7 04/12/2019 14:22:13 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=16-->40 TIPS_NOZARE=FM0050-->FM0043 KURSAD=16-->40 APSTIPRINATS=221120110000-->191120190000
8 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=40-->
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->40
10 19/01/2021 11:36:03 Irina Prazdnicāne 63005613 U KATALOGS=+-->-
11 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=1-->1.5

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts