Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 03/05/2011 10:42:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mežierīcība [MIZM 304]-->Mežierīcība [Mežzin., a; Mežinž., p(b)] TIPS_APJOMS=48-->
2 26/07/2012 11:25:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mežierīcība [Mežzin., a; Mežinž., p(b)]-->Mežierīcība [Mežzin., a] TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->24 LABORD=-->24 APSTIPRINATS=-->081120110000
3 15/11/2004 13:18:52 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Forest management planning
4 26/07/2012 11:30:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest Management Planning-->Forest Regulation
5 28/04/2006 08:16:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest management planning-->Forest Management Planning
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72
7 23/07/2014 09:33:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000
8 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts