Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 15/11/2004 13:18:52 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Forest management planning
2 28/04/2006 08:16:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest management planning-->Forest Management Planning
3 03/05/2011 10:42:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mežierīcība [MIZM 304]-->Mežierīcība [Mežzin., a; Mežinž., p(b)] TIPS_APJOMS=48-->
4 26/07/2012 11:25:32 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Mežierīcība [Mežzin., a; Mežinž., p(b)]-->Mežierīcība [Mežzin., a] TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->24 LABORD=-->24 APSTIPRINATS=-->081120110000
5 26/07/2012 11:30:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest Management Planning-->Forest Regulation
6 23/07/2014 09:33:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050040000
7 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts