Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 22/08/2013 10:45:56 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Lopkopība [VMF] TIPS_APJOMS=144 KREDITI=6 TIPS_NOZARE=FM5510 KNOSAUKA=Animal Husbandry LEKCIJAS=48 LABORD=96 KATALOGS=c KKODS_IEKS=LauZ2028
2 27/02/2006 14:27:54 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 14/11/2014 15:49:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 26/04/2006 15:41:58 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Lopkopība K [VMF]-->Lopkopība [VMF]
6 26/04/2006 15:42:32 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Animal Husbandry
7 14/11/2014 15:40:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Forage Production and Animal Nutrition II
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72
9 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=72-->
10 20/09/2018 15:21:50 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
11 23/12/2019 11:42:34 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->120 KURSAD=-->72 KKODS_IEKS=LauZ2028-->Lauk2028
12 24/05/2017 15:55:52 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->56 LEKCIJAS=16-->21 SEMIN_PRAKTD=32-->35
13 19/12/2017 13:46:40 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=56-->48 SEMIN_PRAKTD=35-->27
14 23/12/2019 11:42:45 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5512-->FM5510 KKODS_IEKS=Lauk2028-->LauZ2028

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts