Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 27/02/2006 14:27:54 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
2 26/04/2006 15:41:58 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Lopkopība K [VMF]-->Lopkopība [VMF]
3 26/04/2006 15:42:32 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Animal Husbandry
4 22/08/2013 10:45:56 Valentīna Meņšikova, 63005689 D KNOSAUK=Lopkopība [VMF] TIPS_APJOMS=144 KREDITI=6 TIPS_NOZARE=FM5510 KNOSAUKA=Animal Husbandry LEKCIJAS=48 LABORD=96 KATALOGS=c KKODS_IEKS=LauZ2028
5 14/11/2014 15:40:48 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Forage Production and Animal Nutrition II
6 14/11/2014 15:49:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
7 24/05/2017 15:55:52 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->56 LEKCIJAS=16-->21 SEMIN_PRAKTD=32-->35
8 19/12/2017 13:46:40 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=56-->48 SEMIN_PRAKTD=35-->27
9 20/09/2018 15:21:50 Dace Gūtmane, 63005681 U STRUKTURV_APSTIPR=GGG020110000-->GGG020160000
10 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
11 23/12/2019 11:42:34 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->120 KURSAD=-->72 KKODS_IEKS=LauZ2028-->Lauk2028
12 23/12/2019 11:42:45 Arnita Lejava-Lembere 63005681 U TIPS_NOZARE=FM5512-->FM5510 KKODS_IEKS=Lauk2028-->LauZ2028
13 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=72-->
14 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts