Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
3 30/04/2013 14:49:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): PL un NL 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->36 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->12 APSTIPRINATS=-->200220130000
4 15/03/2011 09:55:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Maš.pr., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Mašīnu proj. un raž., p(b): 2.sem]
5 23/03/2011 14:56:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Mašīnu proj. un raž., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): 2.sem]
6 14/03/2011 14:28:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [TF Meh., 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš.pr., p(b): 2.sem]
7 11/02/2010 12:42:34 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Fizika I [TF Meh.]-->Fizika I [TF Meh., 2.sem] TIPS_APJOMS=56-->
8 13/02/2004 09:51:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Physic I
9 31/05/2010 10:29:48 LAIS owner U KNOSAUKA=Physic I-->Physics I
10 22/07/2014 14:18:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000
11 15/04/2014 16:43:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=36-->56 SEMIN_PRAKTD=12-->16 LABORD=-->16

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts