Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
3 31/05/2010 10:29:48 LAIS owner U KNOSAUKA=Physic I-->Physics I
4 13/02/2004 09:51:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Physic I
5 11/02/2010 12:42:34 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Fizika I [TF Meh.]-->Fizika I [TF Meh., 2.sem] TIPS_APJOMS=56-->
6 14/03/2011 14:28:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [TF Meh., 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš.pr., p(b): 2.sem]
7 15/03/2011 09:55:02 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Maš.pr., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Mašīnu proj. un raž., p(b): 2.sem]
8 23/03/2011 14:56:46 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Mašīnu proj. un raž., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): 2.sem]
9 30/04/2013 14:49:58 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): 2.sem]-->Fizika I [L/s inž., a; Maš. proj. un raž., p(b): PL un NL 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->36 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->12 APSTIPRINATS=-->200220130000
10 15/04/2014 16:43:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=36-->56 SEMIN_PRAKTD=12-->16 LABORD=-->16
11 22/07/2014 14:18:13 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts