Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 17/10/2019 14:33:51 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
2 26/04/2011 10:45:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [PTF Pārt.z.]-->Fizika I [Pārt. zin., a] TIPS_APJOMS=56-->
3 26/11/2013 09:01:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [Pārt. zin., a: 2.sem.]-->Fizika I [Pz: 2.sem.]
4 29/04/2013 15:06:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [Pārt. zin., a]-->Fizika I [Pārt. zin., a: 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->56 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->16 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->160120130000
5 13/02/2004 09:28:58 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Physic I
6 31/05/2010 10:29:42 LAIS owner U KNOSAUKA=Physic I-->Physics I
7 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->64
8 22/07/2014 14:15:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000
9 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=56-->120

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts