Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 13/02/2004 09:28:58 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Physic I
2 31/05/2010 10:29:42 LAIS owner U KNOSAUKA=Physic I-->Physics I
3 26/04/2011 10:45:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [PTF Pārt.z.]-->Fizika I [Pārt. zin., a] TIPS_APJOMS=56-->
4 29/04/2013 15:06:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [Pārt. zin., a]-->Fizika I [Pārt. zin., a: 2.sem.] TIPS_APJOMS=-->56 LEKCIJAS=-->24 SEMIN_PRAKTD=-->16 LABORD=-->16 APSTIPRINATS=-->160120130000
5 26/11/2013 09:01:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Fizika I [Pārt. zin., a: 2.sem.]-->Fizika I [Pz: 2.sem.]
6 22/07/2014 14:15:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090030000
7 17/10/2019 14:33:51 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
8 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=56-->120
9 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->64

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts