Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 05/09/2019 10:58:00 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->80 KURSAD=-->32 APSTIPRINATS=040120170000-->040920190000
2 10/09/2019 09:33:43 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=80-->140 KURSAD=32-->92
3 10/09/2019 09:33:54 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=140-->160 KURSAD=92-->112
4 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=112-->
6 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->112
7 06/03/2017 12:21:03 Sandra Sproģe 63005681 U SEMIN_PRAKTD=-->40 LABORD=40-->
8 30/03/2017 14:00:03 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=64-->52 LEKCIJAS=24-->20 SEMIN_PRAKTD=40-->32
9 30/03/2017 14:00:12 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=52-->48 LEKCIJAS=20-->16
10 21/02/2017 08:25:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Statistical and Econometrical Methods
11 21/02/2017 08:26:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts