Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 21/02/2017 08:25:04 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Statistical and Econometrical Methods
2 21/02/2017 08:26:54 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 06/03/2017 12:21:03 Sandra Sproģe 63005681 U SEMIN_PRAKTD=-->40 LABORD=40-->
4 30/03/2017 14:00:03 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=64-->52 LEKCIJAS=24-->20 SEMIN_PRAKTD=40-->32
5 30/03/2017 14:00:12 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=52-->48 LEKCIJAS=20-->16
6 05/09/2019 10:58:00 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->80 KURSAD=-->32 APSTIPRINATS=040120170000-->040920190000
7 10/09/2019 09:33:43 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=80-->140 KURSAD=32-->92
8 10/09/2019 09:33:54 Dace Gūtmane, 63005681 U TIPS_APJOMS=140-->160 KURSAD=92-->112
9 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
10 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=112-->
11 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->112

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts