Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 22/01/2020 14:15:50 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=130120150000-->190220190000
2 17/03/2020 15:20:26 Dace Gūtmane, 63005681 U LEKCIJAS=18-->24 SEMIN_PRAKTD=18-->12
3 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
4 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=36-->120
5 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->84
6 30/03/2017 14:38:11 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->36 LEKCIJAS=24-->18 SEMIN_PRAKTD=24-->18
7 11/04/2013 13:34:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Tax Planning
8 11/04/2013 13:36:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
9 28/07/2014 12:50:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110030000
10 05/03/2015 11:17:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=200320130000-->130120150000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts