Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 11/04/2013 13:34:49 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Tax Planning
2 11/04/2013 13:36:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 28/07/2014 12:50:44 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG110030000
4 05/03/2015 11:17:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=200320130000-->130120150000
5 30/03/2017 14:38:11 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=48-->36 LEKCIJAS=24-->18 SEMIN_PRAKTD=24-->18
6 16/10/2019 10:52:14 LAIS owner U KATALOGS=c-->+
7 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=36-->120
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->84
9 22/01/2020 14:15:50 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=130120150000-->190220190000
10 17/03/2020 15:20:26 Dace Gūtmane, 63005681 U LEKCIJAS=18-->24 SEMIN_PRAKTD=18-->12
11 11/07/2023 14:53:40 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG110030000-->GGG110220000
12 09/02/2024 22:17:34 LAIS owner U KREDITI=3-->4.5

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts