Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 18/03/2021 10:06:22 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=191020110000-->160320210000
2 14/12/2007 09:13:07 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=b-->c
3 25/11/2009 12:54:59 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=c-->+
4 06/12/2012 10:38:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Informātika I [Maš. projek. un raž., p(b)]-->Informātika I [Maš. proj. un raž., p(b): PL-1.sem., NL-2.sem.] TIPS_NOZARE=FM5220-->FM5222 APSTIPRINATS=-->191020110000
5 07/02/2011 10:57:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Maš. projekt. un ražošana, p(b)]-->Informātika I [Mašīnu projek. un raž., p(b)]
6 23/03/2011 14:58:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Mašīnu projek. un raž., p(b)]-->Informātika I [Maš. projek. un raž., p(b)]
7 13/01/2011 11:21:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Mašīnu projektēšana un ražošana]-->Informātika I [Maš. projekt. un ražošana, p(b)]
8 15/11/2007 17:05:09 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Informatics I
9 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
10 16/04/2014 10:27:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=-->24 LABORD=24-->
11 22/07/2014 13:49:59 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000
12 06/07/2023 14:57:39 LAIS owner U STRUKTURV_APSTIPR=GGG090070000-->GGG150020000
13 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts