Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 18/03/2021 10:06:22 Dace Gūtmane, 63005681 U APSTIPRINATS=191020110000-->160320210000
2 25/11/2009 12:54:59 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=c-->+
3 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=32-->80
4 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->48
5 15/11/2007 17:05:09 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Informatics I
6 06/12/2012 10:38:44 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUK=Informātika I [Maš. projek. un raž., p(b)]-->Informātika I [Maš. proj. un raž., p(b): PL-1.sem., NL-2.sem.] TIPS_NOZARE=FM5220-->FM5222 APSTIPRINATS=-->191020110000
7 14/12/2007 09:13:07 Sandra Sproģe 63005681 U KATALOGS=b-->c
8 13/01/2011 11:21:09 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Mašīnu projektēšana un ražošana]-->Informātika I [Maš. projekt. un ražošana, p(b)]
9 07/02/2011 10:57:15 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Maš. projekt. un ražošana, p(b)]-->Informātika I [Mašīnu projek. un raž., p(b)]
10 23/03/2011 14:58:07 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Informātika I [Mašīnu projek. un raž., p(b)]-->Informātika I [Maš. projek. un raž., p(b)]
11 16/04/2014 10:27:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U SEMIN_PRAKTD=-->24 LABORD=24-->
12 22/07/2014 13:49:59 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG090070000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts