Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours TraZ4044
Crédits 3
ECTS points du crédit 4.50
La quantité totale d'heures en classe 48
Nombre de conferences 32
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
Date de l'approbation du cours 10/03/2015
 
Auteurs du cours
, Jānis Palabinskis
, Vilnis Pīrs
, Žanis Jesko

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp. 4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p. 2. Кузнецов Е.С. Техническая эсплуатация автомобилей в США. Мосвка: Транспорт, 1992.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/