Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours TraZ4044
Crédits 3
ECTS points du crédit 4.50
La quantité totale d'heures en classe 120
Nombre de conferences 32
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 16
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 72
Date de l'approbation du cours 10/03/2015
 
Auteurs du cours
, Jānis Palabinskis
, Vilnis Pīrs
, Žanis Jesko

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. Berjoza D, Tupiņš J. Spēkratu diagnostika. Jelgava: LLU, 2007. 220 lpp.
2. Tupiņš J. Mašīnu tehniskā apkalpošana. Laboratorijas darbu uzdevumi un to izpildes metodika. Jelgava: LLU, 2007. 95 lpp.
3. Grants Z. Traktoru un automobiļu diagnostika. Jelgava: Druka, 1994. 251 lpp. 4. Galoburda A. Automobiļu remonts. Jelgava: LLU, 2008. 239 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Automotive Handbook. 7-th edition. Plochingen: Robert Bosch GmbH, Bently publishers, 2007. 1196 p. 2. Кузнецов Е.С. Техническая эсплуатация автомобилей в США. Мосвка: Транспорт, 1992.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1. Автомобиль и сервис. [tiešsaiste]. Москва : ЗАО "АБС", 1997-. [skatīts 06.12.2011.] Pieejams: http://www.abs.msk.ru/