Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 22/10/2009 13:50:59 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Motor Vehicle Service and Reneval I
2 22/10/2009 13:51:16 Rasma Veinberga 63025170 U KATALOGS=b-->c
3 25/11/2009 08:06:23 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=c-->+
4 15/03/2011 15:43:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [1. līm. Tehniskais eksperts pilna laika - 4. semestrī, nepilna laika - 4. semestrī]-->Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp., 1.līm.: PL - 4.sem., NL - 4.sem.]
5 14/04/2011 10:29:45 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp., 1.līm.: PL - 4.sem., NL - 4.sem.]-->Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp.: PL - 4.sem., NL - 4.sem.]
6 02/01/2012 09:58:28 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp.: PL - 4.sem., NL - 4.sem.]-->Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp. 1.līm.: PL un NL 4.sem.] APSTIPRINATS=-->200920110000
7 02/01/2012 10:06:11 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Motor Vehicle Service and Reneval I-->Ground Motor Vehicle Service and Renewal I
8 02/02/2012 09:49:44 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=+-->-
9 02/02/2012 09:50:07 Inga Zeltkalne, 63020762 U KATALOGS=--->+
10 25/07/2014 10:37:51 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG040030000
11 23/03/2015 16:08:31 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp. 1.līm.: PL un NL 4.sem.]-->Spēkratu apkalpošana un atjaunošana I [Teh. eksp. 1.līm.: PL 3.sem., NL 4.sem.] APSTIPRINATS=200920110000-->100320150000
12 27/02/2017 16:20:33 Sandra Sproģe 63005681 U TIPS_APJOMS=64-->48 SEMIN_PRAKTD=16-->8 LABORD=16-->8
13 27/02/2017 16:20:54 Sandra Sproģe 63005681 U SEMIN_PRAKTD=8-->16 LABORD=8-->
14 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
15 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts