Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Kurstitel
Kurs-Code PārZ3058
Kreditpunkte 2
ECTS-Punkte 3
Stundenzahl insgesamt (im Auditorium) 80
Vorlesungen (Stundenzahl) 16
Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge 16
Bestätigt am (Datum) 18/10/2011
 
Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)
, Tatjana Ķince
, Ruta Galoburda

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen
1. Galoburda R., Rakčejeva T. Pārtikas apstrādes alternatīvie procesi. Jelgava: LLU, 2008. 94 lpp.
2. Emerging Technologies for Food Processing. Ed. by Da-Wen Sun. Elsevier, 2005. 771 p. 3. Fellows P.J. Food Processing Technology: Principles and practice. Woodhead Publishing, CRC Press, 2000. 575 p.
Weiterfuhrende Literatur
1. Pārtikas rūpniecības tehnoloģiskās iekārtas. L. Dukaļskas redakcijā, Jelgava: LLU, 2000. 524 lpp. 2. Facts about Food Irradiation: A series of Fact Sheets from the International Consultative Group on Food Irradiation.- Vienna: IAEA, 1991.
Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften
1. Food Science and Technology International. Published by Sage Publications. ISSN (printed): 1082-0132. ISSN (electronic): 1532-1738. 2. Пищевая промышленность. ISSN 0235-2486.