Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MatZ2017
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 36
æоличество лабораторных работ 12
Количество часов самостоятельной работы студента 72
Дата утвеждения курса 18/02/2014
 
Разработчик курса
, Edgars Bukšāns
, Andis Ābele
, Ulvis Miončinskis

Предварительные знания
Mate1033,
Mate4016,
MatZ2008,
Учебная литературa
1.Kozuliņš V., Tuherms H. Koksnes pirmapstrāde. Jelgava: Kokapstrādes tehnoloģijas centrs, 2004. 210 lpp.
2.Mooslechner W. Winterholz. Salzburg- Munchen, Verlag Anton Pustet, 2009. 136 p. 3.Trübswetter T. Holztrocknung, Verfahren zur Trocknung von Schnittholz-Planung von Trocknungsanlagen, 2009. 204 p.
Дополнительная литература
1. Sleņģis M. E. Kokzāģēšanas instrumenti, to sagatavošana darbam. Rīga: LAK amatniecības lit. apg., 1998. 120 lpp.
2. Bowyer J.L., Shmulsky R., Haygreen J.G. Forest Products and Wood Science. Ames, Iowa: Iowa State Press, 2003. - 554 p. 3. EDG-Recomendation "Assessment of drying quality of timber", 1994, 27 p., pieejams http://www.timberdry.net/downloads/EDG/EDG-Recommendation(eng).pdf
Периодика и другие источники информации
1.„Baltijas Koks” ISSN 1407-6667.
2.Koka nozares laikraksts „Holz-Zentralblatt”. ISSN:0018-3792.
3.http://www.timberdry.net (portāls par koksnes žāvēšanu).
4.Standartu katalogs https://www.lvs.lv.