Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 25/11/2004 12:37:39 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Wood processing
2 26/04/2006 16:15:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood processing-->Wood Processing
3 03/05/2011 13:39:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Kokapstrāde-->Kokapstrāde [Mežinž., p(b)] TIPS_APJOMS=48-->
4 24/04/2014 14:10:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->36 LABORD=-->12
5 23/10/2014 12:44:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
6 11/12/2014 08:42:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=-->180220140000

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts