Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 25/11/2004 12:37:39 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Wood processing
2 26/04/2006 16:15:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Wood processing-->Wood Processing
3 03/05/2011 13:39:17 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Kokapstrāde-->Kokapstrāde [Mežinž., p(b)] TIPS_APJOMS=48-->
4 24/04/2014 14:10:18 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->48 LEKCIJAS=-->36 LABORD=-->12
5 23/10/2014 12:44:53 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050020000
6 11/12/2014 08:42:38 Valentīna Meņšikova, 63005689 U APSTIPRINATS=-->180220140000
7 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=48-->120
8 15/01/2020 14:35:11 LAIS owner U KURSAD=-->72

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts