Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса MežZP007
Кредитные пункты .5
Кредитные пункты ECTS 0.75
Общее количество часов 20
Дата утвеждения курса 08/11/2011
 
Разработчик курса
, Andrejs Dreimanis

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Учебная литературa
1. Dreimanis A. Pazīmju iedzimšana un skaldīšanās pēcnācēju paaudzēs. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2001. 14 lpp.
2. Dreimanis A. Izlase selekcijas darbā. Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2003. 9 lpp.
3. Dreimanis A. Kokaugu hibridizācija . Jelgava: LLA Mežkopības katedra, 2004. 15 lpp. 4. Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. Rīga: Zvaigzne, 1991. 396 lpp.
Дополнительная литература
1. Mangalis I. Meža atjaunošana un ieaudzēšana. Rīga: Et Cetera, 2004. 453 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Rakstu krājums: Mežzinātne. [ tiešsaiste]. Salaspils: Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts "Silava". ISSN 1407-270X. [skatīts 05.12.2011.] Pieejams: http://www.silava.lv/Mezzinatne/lejupieladei.aspx