Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 09/01/2004 10:02:11 Rasma Veinberga 63025170 U KNOSAUKA=-->Forest Tree Improvement (Field seminars)
2 01/03/2006 12:45:41 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
3 23/03/2006 13:12:37 LAIS owner U KATALOGS=--->+
4 28/04/2006 08:19:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=Forest Tree Improvement (Field seminars)-->Forest Tree Improvement
5 03/05/2011 10:30:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža selekcija [māc.pr.]-->Meža selekcija [Mežzin., a: mācību prakse]
6 18/01/2012 09:33:08 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUK=Meža selekcija [Mežzin., a: mācību prakse]-->Meža selekcija [Mežzin., a: mācību prakse, 4.sem.] APSTIPRINATS=-->081120110000
7 23/07/2014 13:14:52 Valentīna Meņšikova, 63005689 U STRUKTURV_APSTIPR=-->GGG050010000
8 17/10/2019 08:38:38 LAIS owner U KATALOGS=+-->-
9 15/01/2020 14:14:55 LAIS owner U TIPS_APJOMS=-->20

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts