Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours Mate1031
Crédits 1
ECTS points du crédit 1.50
La quantité totale d'heures en classe 40
Nombre de conferences 8
Nombre de travaux pratiques et des séminaires 8
Nombre des travaux du laboratoire 8
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 16
Date de l'approbation du cours 09/06/2014
 
Auteurs du cours
, Svetlana Atslēga

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1. E-studiju materiāli
2. Kronbergs E., Rivža P., Bože Dz. Augstākā matemātika I daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 534 lpp.
3. Volodko I. Augstākā matemātika. I daļa. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 294 lpp. 4. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā. Dz.Bože, L.Biezā, B.Siliņa, A.Strence. Rīga: Zvaigzne, 2001. 332 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1. Siliņa B., Šteiners K. Rokasgrāmata matemātikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 367 lpp.