Izņemot "Kursa nosaukuma" datus, pārējās vēstures glabāšana sākās tikai no 29.07.2010 15:10
Kursa nosaukums
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts
1 10/02/2015 11:41:29 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KNOSAUKA=-->Mathematics I
2 10/02/2015 11:42:21 Valentīna Meņšikova, 63005689 U KATALOGS=b-->c
3 11/02/2015 09:44:24 Valentīna Meņšikova, 63005689 U TIPS_APJOMS=-->24 LEKCIJAS=-->8 SEMIN_PRAKTD=-->8 LABORD=-->8
4 23/02/2015 11:29:31 Inese Vaičaite, 63021413 U KATALOGS=c-->+
5 15/01/2020 14:14:56 LAIS owner U TIPS_APJOMS=24-->40
6 15/01/2020 14:20:37 LAIS owner U KURSAD=-->16

Kursa autori
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa apraksts
N.p.k. Apraksts Datums Lietotājs Teksts

Priekšzināšanas
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Ekvivalentais kurss
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts

Kursa saturs(PDF)
N.p.k. Datums Lietotājs Teksts