Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Fizi2021
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 56
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
æоличество лабораторных работ 16
Дата утвеждения курса 20/02/2013
 
Разработчик курса
Jānis Kļaviņš
Antons Gajevskis

Учебная литературa
1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp. 2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv.
Дополнительная литература
1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and engineers 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman, 2008. 1412 p. 2. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
Периодика и другие источники информации
1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191