Kurss Fizi2021 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0402 A 2005.pavasara-
2 G0413 1997.rudens-
3 G0402 A 2015.rudens-
4 G0001 2007.rudens-