Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Neaktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Fizi2014
Кредитные пункты 3
Кредитные пункты ECTS 4.50
Общее количество часов 120
Kоличество часов лекций 24
Kоличество часов семинаров и практических занятий 16
æоличество лабораторных работ 16
Количество часов самостоятельной работы студента 64
Дата утвеждения курса 16/01/2013
 
Разработчик курса
, Uldis Iljins

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Предыдущая версия курса
Fizi2004 [GFIZ2004]
Учебная литературa
1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp. 2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34
Дополнительная литература
1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp. Ir LLU FB ~ 200 eks. 2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman. 2008. 1172 p.
Периодика и другие источники информации
1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191