Kurss Fizi2014 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0603 2004.pavasara-
2 G0603 2014.rudens-