Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Hазвание курса
Код курса Ekon5140
Кредитные пункты 4
Кредитные пункты ECTS 6
Общее количество часов 160
Kоличество часов лекций 16
Kоличество часов семинаров и практических занятий 32
Количество часов самостоятельной работы студента 112
Дата утвеждения курса 04/09/2019
 
Разработчик курса
, Līga Paura
, Irina Arhipova

Предварительные знания
Mate5001,
Учебная литературa
1. Arhipova I., Balina S. Statistika ekonomikā un biznesā: risinājumi ar SPSS un MS Excel: mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību centrs, 2006. 359 lpp.
2. Krastiņš O. Ekonometrija. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 207 lpp.
3. Paura L., Arhipova I. Neparametriskās metodes. SPSS datorprogramma: mācību līdzeklis. Jelgava: LLKC, 2002. 148 lpp.
4. Gujarati, Damodar N. Basic econometrics. 3rd ed. New York [etc.]: McGraw-Hill, Inc., 1995. 838 p. 5. Kabacoff R. I. R in action: data analysis and graphics with R. Second edition. Shelter Island, NY: Manning, 2015. 579 P.
Дополнительная литература
1. Goša Z. Statistika: mācību grāmata. Rīga: LU, Izglītības soļi, 2003. 334 lpp.
2. Gujarati D. N. Essentials of Econometrics. 2nd ed. Boston [etc.]: McGraw-Hill, Inc., 1999. 534 p.
3. Krastiņš O., Ciemiņa I. Statistika: mācību grāmata. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde, 2003. 267 lpp. 4. Anderson D.R., Sweeney D.J., Williams T.A., Freeman J., Shoesmith E. Statistics for business and economics Fourth edition. Hampshire: Cengage Learning, 2017. 615 P.