Latviešu Krievu Angļu Vācu Franču
Statuss(Aktīvs) Izdruka Arhīvs(0) Studiju plāns Vecais plāns Kursu katalogs Vēsture

Titre du cours
Code du cours BiolP011
Crédits (ECTS) 3
La quantité totale d'heures en classe 81
La quantitē d'heures de travail autonome d'un ētudiant 81
Date de l'approbation du cours 23/03/2021
 
Auteurs du cours
, Viesturs Šulcs

6979@@Priekšzināšanas
Kursam priekšzināšanas nav nepieciešamas
 
Manuels
1.Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1980. 589 lpp.
2.Straupe I., Indriksons A., Kazāka. Koki, krūmi un zemsedzes augi Latvijas mežaudzēs.Jelgava: LLU, Studentu biedrība «Šalkone», 2014.178+1 lpp.
3.Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp.
4.Latvijas vaskulāro augu flora. Atb. red. V. Šulcs. [1-5]-13. Rīga: LU Bioloģijas institūts, 1999-2015.
5.Āboliņa A., Vimba E. Latvijas PSR mežu ķērpju un sūnu noteicējs. Rīga: LVI, 1959. 109+2 lpp. 6.Āboliņa A., Piterāns A., Bambe B. Latvijas ķērpji un sūnas: taksonu saraksts. Salaspils: Latvijas Valsts mežzinātnes institūts „Silava”, DU AA „Saule”, 2015. 213 lpp.
Ouvrages supplémentaires
1.Āboliņa A. Meža sūnas. Rīga: LAK, 1965. 157 lpp.
2.Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 126 lpp. 3.Galeniece M., Tabaka L. Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs. Rīga: ZAI. 1962. 109 lpp.
Périodiques et d`autres ressources d`information
1.Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/