Kurss BiolP011 ir aktīvs sekojošos programmu katalogos:

N.p.k. Programma Daļa Darbības laiks
1 G0506 2015.rudens-
2 G0001 2020.rudens-