Kursa kods Vete4022

Kredītpunkti 2.25

Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Zinātnes nozareVeterinārmedicīna zinātne

Zinātnes apakšnozareĶirurģija(Vet)

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits30

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2017

Atbildīgā struktūrvienībaKlīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Nauris Laizāns

Maģistra(līm.)

Priekšzināšanas

Vete2013, Mājdzīvnieku anatomija I

Vete2014, Mājdzīvnieku anatomija II

Vete2015, Mājdzīvnieku anatomija III

Vete4018, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika II

Vete4085, Klīniskā un laboratoriskā diagnostika I

Vete4105, Farmakoloģija, farmakoterapija un toksikoloģija I

Vete4112, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija I

Vete4113, Operatīvā ķirurģija un topogrāfiskā anatomija II

Vete6022, Fizioloģija I

Vete6023, Fizioloģija II

Aizstātais kurss

VeteB015 [GVETB015] Lielo dzīvnieku ķirurģija II

Kursa anotācija

Lielo dzīvnieku ķirurģijā II apskata ķirurģiskās slimības zirgiem, pa ķermeņa apvidiem, to etioloģiju, patoģenēzi, klīniskās pazīmes, diagnostiku, diferenciāldiagnostiku, ārstēšanas un profilakses pamatprincipus. Aplūko kāju un pirkstu anatomiju, stāvotnes, dzīvnieku nagu apkopšanu un izmeklēšanu, nagu slimības.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Zirgu ķirurģisko slimību diagnostikā, teorētiskās un praktiskās zināšanas operāciju veikšanā un dzīvnieku pēcoperācijas aprūpē – praktiskie darbi.
Prasmes: izanalizēt katru klīnisko gadījumu atsevišķi pirms dzīvnieka izmeklēšanas. Izmeklēt dzīvnieku klīniski un noteikt diagnozi. Prasme izvērtēt tālāko dzīvnieka ārstēšanu - praktiskie darbi.

Kompetence: apvienot zināšanas un prasmes, un tālāk pielietot veterinārajā praksē. Interpretēt klīnisko gadījumu rezultātus un prast atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Zirgu ķirurģisko slimību diagnostikas un ārstēšanas pamatprincipi. Droša zirgu fiksācija. Zirgu anestēzija (vietējā; vispārējā; stāvošam zirgam; pilna narkoze). Asiņošana. Infekcija. Hipergranulācija (liekā gaļa). Brūču ārstēšanas principi. Brūču kosmētiska šūšana. Lekcija -1h; praktiskie darbi – 2h.
2. Galvas apvidus slimības. Zobu pataloģijas (zobi, to anatomija, izmeklēšana. Piena zobu maiņa, vecuma noteikšana pēc zobiem. Biežākās zobu pataloģijas, to ārstēšana. Asas zobu malas. Vilka zobi. Novēlota piena zobu maiņa (dzerokļu “cepurītes”, priekšzobi). Zobu knābji, āķi, rampas. Pārāk lielas šķērsrievas. Zobu šķēres. Palielinātas atstarpes starp zobiem, periodontīts. Kāpņveida zobi, gluda košanas virsma. Zobu strutojoši iekaisumi, sinusīti). Oftamoloģija (Traumas. Konjunktivīts. Asaru kanāla sašaurinājums. Aizsērējums. Periodiskais acu iekaisums. Aklums). Lekcija -2h; praktiskie darbi – 2h.
3. Kakla apvidus slimības. Flebīts. Voblerīts. Balsenes pataloģijas (Hemiplēģija. Mīksto aukslēju dorsāla pārvietošanās. Uzbalseņa izvēršanās). Lekcija -1h; praktiskie darbi – 2h.
4. Krūšu apvidus slimības. Pneimotoraks. Hemotoraks. Ribu lūzumi. Osteomielīts. Lekcija -2h.
5. Muguras un jostas apvidus slimības. Muskuļu iekaisums. “Kising spines”. Lekcija -1h.
6. Vēdera apvidus slimības. Abscesi. Trūces. Koliku ķirurģija. Urīnpūšļa plīsums. Pēcoperāciju komplikācijas. Lekcija -2h; praktiskie darbi – 6h.
7. Androloģija. Kastrācija. Sēklinieka torsija. Kriptorhīdi. Prepūcija tūska. Dzimumlocekļa kontūzija, hematoma, paralīze. Lekcija -1h; praktiskie darbi – 4h.
8. Kāju un naga slimības. Klibuma diagnostika. Fleksiju testi. Nervu bloki. Rentgenoloģiska izmeklēšana. Ultrasonogrāfija. Klibuma ārstēšanas vispārējie principi. Kaulu lūzumi. Uzkauli. Stīpa. OSD. Artrīti. Tendinīti. Kaulstarpas muskuļa desmīts, deģenerācija. Mioglobīnūrija. Špats. Gaiļa gaita. Kontraktūras. Lekcija -2h; praktiskie darbi – 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nostrādāti visi praktiskie darbi; kavēto lekciju skaits nepārsniedz 10% no kopējā lekciju skaita;
Sekmīgi nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas par zirgu ķirurģiskajām slimībām, operācijām, praktisko darbu rezultātu analīze. Iespēja piedalīties zirgu klīnikā ienākošo zirgu izmeklēšanā, ķirurģisko operāciju un manipulāciju veikšanā un pēcoperācijas aprūpē (vadošā veterinārārsta uzraudzībā).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studentu zināšanas un prasmes tiek vērtētas atbilstoši praktiskajos darbos uzdoto uzdevumu noteiktajai kārtībai.
Lai iegūtu studiju kursa sekmīgu gala vērtējumu eksāmenā, studentam jāparāda savas zināšanas un prasmes praktiskajos darbos.
Studiju kursa eksāmens tiek vērtēts atbilstoši LLU Studiju nolikumā norādītājiem 10 ballu sistēmas skalas kritērijiem.

Obligātā literatūra

1. Auer J.A, Stick J.A., Kümmerle J.M., Prange T. Equine Surgery. 5th Edition. Missouri: Elsevier, 2019. 1882 p.
2. Mair T. S., Love S., Schumacher J., Smith R., Frazer G. Equine Medicine, Surgery and Reproduction. 2nd Edition. USA: Saunders Ltd., 2012.624 p. eBook ISBN: 9780702052026
3. Ross M.W., Dyson S.J. Diagnosis and management of lameness in the horse. 2nd Edition. USA: Saunders Ltd., 2011. 1168 p.
4. McIlwraith W.C., Wright I., Nixon A. Diagnostic and Surgical Arthroscopy in the Horse. 4th Edition. USA: Mosby Ltd. 2015. 464 p.
5. Butler J.A., Colles M.C., Dyson S.J., Kold S.E., Poulos P.W. Clinical Radiology of the Horse. 4th Edition. USA: Wiley-Blackwell, 2017. 808 p.
6. Kidd J.A., Lu K.G., Frazer M.L. Atlas of Equine Ultrasonography. USA: Wiley-Blackwell. 2014. 520 p. Online ISBN:9781118798119

7. Hinchcliff K.W., Kaneps A.J., Geor R.J. Equine Sports Medicine and Surgery. 2nd Edition. USA: Saunders Ltd. 2014. 1320 p.

Papildliteratūra

1. Baker G.J. & Easley J. Equine dentistry. London. WB Saunders Company, 2004. 513 p.
2. Clarke K.W., Trim C.M. Veterinary Anaesthesia. London: Saunders (W.B.) Co Ltd, 2013. 712 p.
3. Ted S., Theoret Christine L. Equine wound management.. 2nd edition. Iowa State University Press, Arnes, AI, United States, 2010. 696 p.
4. Mair T., Love. S., Schumacher J.& Watson E. Equine medicine, Surgery and Reproduction. WB Saunders Company, 1998. 624 p.
5. Auer Jorg A. , Stick John A. Equine surgery. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2018, 1896 p.
6. Sashak T.S. Adams’ Lameness in horses. 5th edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 1145 p.
7. McIWraith W. C., Turner S.A., Robertson J.T. McIWraith & Turner`s Equine Surgery: Advanced Techniques. 2nd edition. USA: Wiiams & Wilkins, 1998. 440 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1.https://www.acvs.org/large-animal/
2.https://www.ivis.org/
3.Equine Veterinary Journal. ISSN: 2042-3306.

4.Equine Veterinary Education. ISSN: 2042-3292

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā "Veterinārmedicīna" 10.semestrī. Praktiskie darbi notiek mazajās grupās (5-6 studenti).