Kurs-Code VadZP037

Kreditpunkte 6

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)240

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)240

Bestätigt am (Datum)10.05.2019

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Ženija Krūzmētra

Vorkenntnisse

VadZ5078,

VadZ5083,

VadZ5084,

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. Levin G., Wyzalek J. (eds) Portfolio Management: A Strategic Approach. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2015 360 p.
2. Moustafaev J. Project Portfolio Management in Theory and Practice: Thirty Case Studies from around the World. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2017. 315 p.
3. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide). 5th Edition. Newtown Square, PA: Project Management Institute, 2004. 589 p. ISBN13: 9781935589679. Larson E.W., Clifford F.G. Project Management: the Managerial Process. 7th edition. NY: McGrow-Hill Education, 2008. 659 p.

Weiterfuhrende Literatur

1. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis Projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp. (Mazās un vidējās uzņēmējdarbības bibliotēka). ISBN 9789984826059.
2. Haugan T.G. The Triple Constraints for Sustainable Projects, Programs and Portfolios. Boca Raton, FL: CRC Press John, 2013. 404 p.
3. Project Management Institute. Corporate Author. The Standard for Program Management. 3 edition. Newtown Square, PA: Project Management Inst, 2013. 176 p. ISBN-10: 1935589687, ISBN-13: 978-1935589686.

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Project Management Journal. Pieejams: https://journals-sagepub-com.db.rsu.lv/doi/abs/10.1002/pmj.20053
2. Latvijas Nacionālā projektu vadīšanas asociācija (LNPVA). Pieejams: http://lnpva.lv/
3. Project Management Institute (PMI). Pieejams: https://www.pmi.org/
4. International Project Management Association (IPMA). Pieejams: https://www.ipma.world/ 2.